Tư vấn – thiết kế

MTS cung cấp các dịch vụ triển khai các phần mềm thương mại của các hãng CNTT hàng đầu thế giới.